icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Minder Co2-emissie

CO2-2019 BVGO.jpg
CO2-emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Reitsma Bouw. Als onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bouwen we aan een duurzame wereld.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten van invloed zijn op de leefomgeving. Het milieu en de zorg voor de wereld van morgen is dan ook onze verantwoordelijkheid. Emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten ons milieumanagementsysteem helpt ons de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen.

 

Want wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons CO2-prestatieladder niveau 4 - , ISO14001-, FSC en PEFC-certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Reductie

Reitsma Bouw heeft voor 2020 een CO2-reductiedoelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet ten opzichte van het basisjaar 2014.

 

Reitsma Bouw zet zich in om de CO2-emissie te verlagen en neemt daarvoor in 2020 de volgende maatregelen:

- verduurzaming van het eigen kantoorgebouw;
- optimalisatie (vergroening) van het wagenpark, rijgedrag;
- verhogen bewustwording energiegebruik onder personeel;
- het verminderen van afvalstromen in de keten door duurzame inkoop van materiaal, en meer te prefabriceren;
- duurzame inrichting bouwplaats.

Communicatie

Onze visie en duurzame ambities gaan hand in hand met die van ons moederbedrijf VolkerWessels. We delen dezelfde doelstellingen en communiceren alle informatie en cijfers in het duurzaamheidsverslag van VolkerWessels 2019.

Natuurlijke omgeving - CO2 en energie

De energietransitie als motor voor verduurzaming
Het klimaatakkoord van Parijs en de hieruit voortkomende ambities hebben een grote impact op de manier waarop we onze gebouwde omgeving inrichten.

 

Doelstellingen voor 2020:

  • 10% CO2-reductie per euro omzet ten opzichte van 2014;
  • 5% CO2-reductie Scope 3 per m3 van betonproducten ten opzichte van 2014;
  • 5% CO2-reductie Scope 3 van asfaltproducten per ton asfalt ten opzichte van 2014;
  • Niveau 5 CO2-Prestatieladder Sector Bouw en Vastgoedontwikkeling.
logo-prestatieladder.jpg